Incident Management

Vragen?

Als u vragen heeft over Incident Management, neem dan contact op met het:


Programmabureau Incident Management (Rijkswaterstaat)
Papendorpseweg 101
3528 BJ Utrecht
Tel: 088-797 3650
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Wegwijzer naar professioneel IM

Gratis!

Download
Categorie: .

Wegwijzer naar professioneel IM

Productbeschrijving

In dit rapport wordt een visie gepresenteerd op de meest gewenste ontwikkelingen in de toepassing van Incident Management op het Nederlands wegennet (Hoofdwegennet en onderliggende wegennet) voor de periode 2008 – 2015. Onder Incident Management verstaan we het geheel van maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk nadat een incident heeft plaats gevonden, vrij te maken voor het verkeer, een en ander met inachtneming van de behartiging van de belangen van mogelijke slachtoffers, de veiligheid van de hulpverleners, de verkeersveiligheid, evenals de beheersing van de ontstane schade.