Incident Management

Vragen?

Als u vragen heeft over Incident Management, neem dan contact op met het:


Programmabureau Incident Management (Rijkswaterstaat)
Papendorpseweg 101
3528 BJ Utrecht
Tel: 088-797 3650
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Smart doelstellingen IM maatregelen

Gratis!

Download
Categorie: .

Smart doelstellingen IM maatregelen

Productbeschrijving

In deze notitie worden de resultaten gepresenteerd van en overlegproces binnen het IM Beraad met als doel het formuleren van een aantal op de middellange termijn (2008-2015) te realiseren SMART doelstellingen voor de toepassing van Incident Management op het Nederlands wegennet. De term SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.